Coloci is hét platform voor het stimuleren en faciliteren van community vorming. Voor mensen en organisaties met initiatieven voor activiteiten, ontmoetingen en waardevolle contacten dichtbij. Altijd vanuit een relevant en gedeeld motief.

Zelfstandig met elkaar in de buurt, wijk of regio, een nieuwe vereniging of coöperatie. Of samen met een instelling of organisatie die er voor de gemeenschap wil zijn en een informele verbinding net zo belangrijk vindt als de formele relatie.

Coloci biedt kennis over hoe je dit onafhankelijk kunt realiseren en een online medium voor drempelloze, openbare en veilige informatieuitwisseling hierover. 

Eenvoudig voor iedereen en met heldere uitgangspunten.

Coloci helpt mensen en organisaties met:
  • het initiatief formuleren
  • vooraf het gemeenschappelijk participatiemotief te vinden
  • activiteitenplan en verbinding maken
  • in een rol komen
  • activiteiten en ontmoetingen ontwikkelen
  • uitgangspunten van informele verbinding leren toepassen
  • onafhankelijk en zelfvoorzienend worden
  • verduurzamen van het initiatief

Ten behoeve van de online communicatie krijgen de deelnemers een speciaal hiervoor ontwikkelt online medium ter beschikking. Niet op basis van persoonlijke profilering en aanbod maar vanuit samen zijn, doen en delen. Zonder dat het initiatief een digitaliseringsproject wordt en iemand op cursus moet om 'verbinder of beheerder' te kunnen worden.

De werking van het platform waarborgt de randvoorwaarden en succesfactoren voor het realiseren van de beoogde vrije verbinding met alle betrokkenen. Openbaar, drempelloos, relevant en veilig voor iedereen.

Al doende leert iedereen de uitgangspunten van de nieuwe verbinding en gemeenschap eigen maken.