Anders dan veel online communicatie media, vraagt het Coloci platform geen mensgegevens in de vorm van een identiteit of profiel.

Een unieke vinding onstaan door jarenlange samenwerking met kinderen en jongen, binnen en buiten schoolverband. En de praktijk een nieuw model voor online communicatie die niet meer gebaseerd is op het gebruik en beheer van mensgegevens. En die een nieuw perspectief biedt op het realiseren van de waarden, uitgangspunten en ambitie van alle Coloci deelnemers: een onafhankelijke en eenvoudige verbinding waar het draait om wat je samen wil doen en met elkaar wil bereiken.

Deelnemers zien hun gemeenschap, buurt of vereniging niet als marktplaats, bron voor handel in mensgegevens of een economische entiteit. 

In 2012 kregen de eerste Coloci deelnemers een bijzondere erkenning van de Verenigde Naties als zijnde een voorbeeld voor nieuw coöperatief denken en open sociaal netwerk.


Veel organisaties, bedrijven en ook de publieke sociale media willen 24 uur per dag, persoonlijk en op maat bereikbaar zijn en mensen bedienen met hun diensten. Dat lukt het best wanneer de persoonlijke gegevens, wensen, behoeften, transacties en contacten continue verzameld, verwerkt en beheerd worden. En ook wanneer alle processen binnen de organisatie hieraan gekoppeld zijn. Een gevolg hiervan is dat:

  • de kwaliteit van het beheer van deze (big)data steeds kostbaarder wordt
  • de focus vooral op proces- en opbrengstmaximalisatie ligt
  • het verzamelen en  toepassen van deze data aan steeds meer privacy regels gebonden wordt
  • de relatie met mensen binnen en buiten organisaties steeds verder formaliseert, steeds minder onderscheidend is en steeds minder als een relatie beleefd wordt
  • mensen makkelijker uitgesloten worden indien ze onvoldoende of niet direct winstgevend zijn
  • organisaties de kennis, werking en waarde van het informele contact verliezen.

Coloci wil er toe bijdragen dat:

  • maatschappelijke initiatieven zonder deze 'institutionele' processen kunnen ontstaan, verbinding maken, groeien en verduurzamen. Ze zijn in principe geen economische entiteit en creëeren op een eigen manier maatschappelijke waarde en impact
  • organisaties en bedrijven naast de formele relatie een nieuwe informele en kwalitatieve relatie leert ontwikkelen en omarmen.