Als mens, vriend, partner, familie, vriend, buur, organisatie, functie, burger, klant, merk ....

Het verlangen naar een warm contact tussen mensen onderling is van alle tijden. In een snel veranderende wereld hebben meer sociale vrijheden en communicatie mogelijkheden een grote impact op voorheen vertrouwde relaties.

Iedereen kan en mag zeggen wat hij of zij wil en kan 24 uur per dag gekend en bediend worden. Regels, protocollen en processen zijn gericht op het centraal stellen van het individu. Als vanzelf worden daarbij mensen uitgesloten; onvoldoende waarde, weinig kansrijk, te kostbaar of om andere redenen.

Niet alleen in verbinding met organisaties, dit gebeurt ook steeds meer tussen mensen onderling. Opgesloten zijn binnen de vooroordelen over die van een ander en van jezelf.

Mag of kun je nog wel deelnemen? Wat is je waarde? Waarom zou je niet overstappen? Zou jij dan gemist worden? Kunnen we elkaar nog wel vertrouwen en wat is de toekomstige basis om elkaar te helpen?

De behoefte naar solidariteit, saamhorigheid en assertiviteit is groter dan ooit. Mensen blijven zitten in een persoonlijke netwerkbubbel. Met media die niet eigen is en in de basis werken vanuit persoonlijke profilering en aanbod.

Bij Coloci draait het om de invulling van samen zijn, doen en delen. Een nieuwe vertrouwde en informele verbinding in dienst van:
  • de samenleving die transformeert van ‘ik’ naar de intelligentie en waarde van ‘we’
  • het menselijk kapitaal, het talent wordt de belangrijkste grondstof voor groei van ons welzijn en welvaart
  • kennis en ervaring delen met anderen is het nieuwe weten

De toekomst draait om de maatschappelijke verbinding van iedereen, niemand uitsluiten en kansen zien voor nieuwe activiteiten, ontmoetingen, dialoog en informeel wederzijds vertrouwen.

De toekomst is in handen van  initiatieven, ondernemingen en verbanden, voorheen coöperaties of nieuwe vitale coöperaties.

De toekomst is voor mensen die geloven in samen zijn, doen en delen.