De toekomst draait om:
  • kennis en ervaringen delen is het nieuwe weten
  • met oude en nieuwe relaties die je vertrouwt en waarmee je verder komt
  • samen zijn, doen en delen

Hoe doe je dat?

  • je gedeelde intrinsieke motivatie vinden
  • randvoorwaarden waarborgen op ieder moment en plaats
    • drempelloos, openbaar, relevant en veilig
  • zonder iemand uit te sluiten, opdat je zelf ook niet uitgesloten wordt

Waarom lukt dat vaak niet?
Omdat organisaties als bijna vanzelf vanuit eigen perspectief, opdracht en proces en met bekende partners en relaties proberen het bestaande vast te houden, optimaliseren of transformeren.

Hoe dan wel?
Vanuit de vrijheid, deskundigheid, daadkracht en veiligheid van een buitenstaander begeleidt Coloci publieke en private organisaties naar een nieuwe toekomst.
Geen advies traject maar door zelf initiatief te nemen en autonome initiatieven te begeleiden en faciliteren. Al doende het belang en de impact van 'buitenspelen' in de praktijk brengen en nieuwe inzichten, mogelijkheden, relaties en talenten de ruimte geven. 

Op een onconventionele wijze hebben we in 20 jaar nieuwe kennis en gereedschappen ontwikkeld en worden deze en de toepassingservaringen beschikbaar gesteld aan organisaties die we samen verder willen brengen op het pad naar een nieuwe betekenis en waarde voor de samenleving. Om weer in contact te komen en blijven.

Denk daarbij aan:

toekomst ontwerpen wensen- en behoefte ophalen en verwerken
  voor alle mogelijke organisaties en sectoren
samen zekerheid organiseren financiële dienstverlening
sociale cohesie buurtontwikkeling
betere zorg zorgorganisaties
persoonlijke ontwikkeling herstel- en ervaringsdeskundigheid
  zorg- en  welzijnsorganisaties
samen onderwijs maken onderwijssector
met elkaar verduurzamen energie-, landbouw- en mobiliteitssector