De samenleving snakt naar meer onderling vertrouwen en welbevinden.
Dat lukt beter met mensen in je directe nabijheid dan alleen.
Samen leven verduurzamen kan alleen wanneer mensen begaan zijn met elkaar en in de eigen buurt samen zaken voor elkaar krijgen.

Daarom stimuleert, begeleidt en faciliteert stichting Coloci mensen met initiatieven die willen bijdragen aan een gezonde, plezierige en veilige buurtgemeenschap.