Bij iedere aanvraag voor het gebruik van coloci wordt vooraf een verkenning gedaan naar het idee, het doel, de eigen motivatie en die van de beoogde doelgroep, de omstandigheden en mogelijkheden.

Samen maken we daarna een plan voor uitvoering, activiteiten, rollen, verwachtingen en meer.
 
Deze verkenning komt neer op het overleggen van de volgende vragen:
  1. vertel iets over je initiatief, bijvoorbeeld activiteit met je buurt, wijk, leden, relaties…
  2. wat wil je hier hiermee bereiken of realiseren?
  3. waarom jij, wat is jou motief?
  4. wie wil je bereiken of betrekken?
  5. hoeveel mensen zijn dat en zijn ze verschillend van elkaar?
  6. wat maakt je initiatief waardevol voor een ander, is dat voor
    iedereen hetzelfde of een beetje anders?
  7. waarom denk je dat deze mensen mee zouden willen doen?
  8. waarin verschilt dit motief met dat van jezelf (3)?

We vragen de deelnemers hier geen groots huiswerk van te maken; een eerste aanzet is voldoende.

Het Coloci team komt daarna terug met een idee en plan voor uitvoering.

In de praktijk kan dat gezien worden als een (nieuw) sociaal ontwerp. En voor sommige organisaties en maatschappelijke sectoren ontwikkelt coloci op basis van haar gedachtegoed en praktijkervaringen een nieuw totaal ontwerp voor de nabije en langetermijn toekomst.