In een snel veranderende wereld waarin het sociale klimaat en de communicatie mogelijkheden voor iedereen nagenoeg grenzeloos zijn geworden, ontstaan nieuwe omgangsgewoontes die een grote impact hebben op de samenleving en dus ook op de relatie tussen mens en organisaties.
Steeds meer mensen willen en kunnen meer en meer zelf organiseren.
  • Wat is dan de nieuwe rol en betekenis van een organisatie?
  • Hoe blijft je organisatie zelf in contact en verbonden met deze vrije en zelforganiserende mensen? Zodat je als eerste weet wat er speelt en welke behoefte er is?
  • Hoe kun je voorzien in de diensten (kennis en service) die deze mens en samenleving waardevol vinden?
  • Hoe ziet je groeimodel er uit, op basis van mogelijke toekomstrichtingen?
Het zijn de vragen die de komende jaren aan publieke en private organisaties gesteld zullen worden en die we bij de eeuwwisseling al konden voorzien.

Coloci is het resultaat van 16 jaar onafhankelijk onderzoek en ontwikkeling communitykennis en toepassing daarvan in samenwerking met groepen kinderen, jongeren en hun scholen en daarna met verschillende coöperaties, bedrijven, nuts- en zorginstellingen en universiteiten.

Inmiddels zijn er met Coloci meer dan 200 onafhankelijke lokale gemeenschappen ontstaan. Door mensen met een maatschappelijk initiatief op weg te helpen met informeel verbinding te maken en dit te verduurzamen.

Zonder dat het initiatief een digitaliseringsproject wordt en iemand op cursus moet om beheerder te kunnen worden.

In 2012 zijn een toepassing van het platform, de kennis en het medium onderscheiden door de Verenigende Naties als voorbeeld van nieuw coöperatief denken en open sociaal netwerk.  

Het resultaat is unieke praktijkkennis over wat mensen motiveert en waar het om echt om draait: een gezond en plezierig leven. En kwaliteit van leven, ontwikkeling, steun, hoop, zekerheid of combinaties hiervan.
Je ziet er het belang van in en kunt er zelf nog invloed op hebben. Motivaties die een ander niet kan claimen, maar wie wil bijdragen kan contact opnemen en opnieuw verbonden raken.

Vandaag leert Coloci organisaties;
  • de randvoorwaarden en succesfactoren van deze nieuwe zelforganiserende gemeenschappen kennen
  • de nieuwe uitgangspunten voor verbinding eigen te maken
  • in contact te blijven of komen met nieuwe mensen
  • het nut en de werking van een informele verbinding als basis voor een nieuwe wederkerige relatie waar wat mensen samen waardevol vinden centraal staat
  • prikkelen van medewerkers hun talenten op een nieuwe manier te benutten
  • de mens weer centraal te stellen

In 2016 is het medium op basis van deze ervaringen, anticiperend op de actueel technische mogelijkheden totaal vernieuwd. 

Voor meer informatie neem contact op >>, we delen graag alle inzichten en mogelijkheden voor toepassing.