In Nederland zijn ongeveer 250 lokale maatschappelijke initiatieven die gebruik maken van Coloci kennis en ondersteuning. Samen bereiken ze inmiddels enkele miljoenen mensen. Denk daarbij aan buurten, steunpunten, verenigingen of coöperaties.

Initiatieven waarbij het gemeenschappelijk motief draait om plezier, steun, hoop, zekerheid, gezondheid, kwaliteit van leven, ontwikkeling en combinaties hiervan. Motivaties voor verbinding die je niet kunt claimen, wel kunt helpen realiseren ten einde in contact met elkaar te komen.

Belangrijk daarbij is het eigen kunnen maken van de uitgangspunten van een informele verbinding. Zo bepalen mensen zelf de mate verbinding en zichtbaarheid.

Veel initiatieven gebruiken naast de kennis over de ontwikkeling en uitvoering van een plan, ook het online platform en format voor het gemakkelijke en veilig openbaar kunnen delen van informatie en betrekken van hun doelgroep.  
Hiermee is tevens gewaarborgd dat niemand als gevolg van online zichtbaarheid prooi van elkaar of derden kan worden. 

En dus ook niet via Coloci zelf. Dat maakt het medium uniek ten opzichte van alle andere sociale en online media. Deze informatie site is dus geen startpagina of online kanaal waarlangs deelnemers ongevraagd publiek gevonden of benaderd kunnen worden.