Univé is vanaf 2006 strategische partner door de ontwikkeling van ‘niet voor mezelf alleen’ mogelijk te maken. Inmiddels is dit een community netwerk van meer dan 40 lokale steunpunten voor mensen die onbaatzuchtig een naaste helpen en daarmee meer dan 850.000 mensen bereiken.

Vanaf 2013 past Univé ook zelf de faciliteiten en uitgangspunten van Coloci toe binnen haar coöperatienetwerk en diensten vernieuwing. De toekomst van ‘minder risico’s en meer zekerheid’ draait om meer leren voorkomen en schade beperken. Samen, dichtbij en doen.

Regionale partners
Gemeente Amsterdam, drie zelfstandige regionale Univé coöperaties, en regionale zorgverleners; DSV Verzorgd Leven, Zorgspectrum, Philadelphia Amsterdam

Kennis partners
Leyden Academy on Vitality and Ageing, Erasmus Universiteit Rotterdam

Ziggo was vanaf 2009 strategisch partner door de uitgangpunten van coloci toe te passen op de openbare dialoog met klanten over de belofte en werking van plezier en verbinden. Vanaf 2013 heeft Ziggo de initiatieven 'goed voor senioren' en 'plezier met de buurt' mogelijk gemaakt. Community netwerken waarvan de deelnemers zichtbaar maken wat ze zelf doen aan de betekenisgeving van plezier en verbinden.
Als gevolg van de fusie met Vodaphone in 2016 veranderde de koers van het bedrijf en is de samenwerking beëindigd.