Bij alles wat Coloci zelf doet of waarin ze maatschappelijke initiatieven wil ondersteunen staat de ontwikkeling van goede contacten, wederkerige verbinding, nabuurschap,  onderling vertrouwen en welbevinden centraal. Samen activiteiten ondernemen die kunnen bijdragen aan gemeenschapsvorming, sociale cohesie en samen zaken voor elkaar krijgen. 

En altijd zonder dat deze gemeenschap gezien wordt als een marktplaats of economische entiteit maar een netwerk van sociale verbindingen van mensen, diversiteit, activiteiten en gemeenschappelijke initiatieven.

De naam Coloci is geïnspireerd op de Latijnse term Colloquium waarvan de letterlijke betekenis 'samenspraak' is. Tevens staat Co voor community en coöperatie, Lo voor local en is Ci de meervoudsvorm hiervan.

Colocus in enkelvoud zou dan vrij vertaald Coloci worden.