Coloci is een platform waarmee eenvoudig een site voor de buurt, wijk of regio gemaakt kan worden. Een eigen, accurate, voor iedereen toegankelijke en bruikbare informatiebron die wil bijdragen aan lokale gemeenschapsvorming.

En zonder dat deze groep gezien wordt als een marktplaats of economische entiteit maar een netwerk van sociale verbindingen van mensen, diversiteit, activiteiten en gemeenschappelijke initiatieven.

De naam Coloci is geïnspireerd op de latijnse term Colloqium waarvan de letterlijke betekenis 'samenspraak' is. Tevens staat Co voor community en coöperatie, Lo voor local en is Ci de meervoudsvorm hiervan.

Colocus in enkelvoud zou dan vrij vertaald Coloci worden.