Coloci wil bijdragen aan een samenleving waarin mensen en organisaties in vrijheid, informeel, betrokken, integer, optimistisch, drempelloos en veilig met elkaar optrekken, meedoen zonder iemand uit te sluiten.

Coloci helpt mensen met een maatschappelijk buurtinitiatief bij het vinden van de gedeelde intrinsieke motivatie en activiteiten. En daarna bij het openbaar delen hiervan, waardoor iedereen er weet van heeft, kan deelnemen, aansluiten of ook zelf nieuwe activiteiten wil starten.

Aanleiding voor het idee achter Coloci waren de snel veranderde relaties als gevolg van ontwikkeling van welvaart, welzijn en samenleving.
  • Het contact tussen mens en organisatie is de afgelopen decennia steeds meer procedurele en formeler geworden. En dat geldt gestaag ook voor mensen onderling. Terwijl een betere toekomst draait om een integere verbinding van iedereen, niemand uitsluiten en kansen zien voor nieuwe ontmoetingen, dialoog en informeel wederzijds vertrouwen.
  • Steeds meer mensen nemen initiatief om dingen zelf te organiseren en regelen. In vrijheid, op eigen kracht en norm.
  • De samenleving transformeert van ‘ik’ naar de intelligentie en waarde van ‘we’. Het menselijk kapitaal, het talent wordt de belangrijkste grondstof voor maatschappelijk groei. Kennis en ervaring delen met anderen is het nieuwe weten.Voor mensen en organisaties is het hebben van een informele verbinding
net zo belangrijk als de formele relatie. Omdat je elkaar:

  • wil vertrouwen
  • wil begrijpen
  • nodig hebt
Hoe realiseer je dat?
Wat kun je doen?

Na 20 jaar onafhankelijk onderzoek, experimenteren en realiseren biedt Coloci een nieuw perspectief, unieke ervaring, platform en begeleiding aan iedereen met een maatschappelijk initiatief*).  Eenvoudig en met heldere afspraken voor ontmoeting, dialoog. Het resultaat is het ontstaan van nieuwe informele en duurzame verbindingen.

Omdat je jezelf en anderen niet wil uitsluiten en met ons gelooft in samen zijn, doen en delen.

*) dus ook voor publieke en private organisaties. We leren deze een transparante maatschappelijke relevantie (terug) vinden en laten daarmee in de praktijk een nieuw toekomstperspectief zien en een totaal nieuwe rol in de samenleving. Let wel: Coloci is er dus niet voor organisaties die denken in community building, management of binding. Omdat community vorming voor niemand een doel op zichzelf is, mensen geen prooi meer van elkaar of derden willen zijn en mensen graag zelf bepalen hoe groot je verbinding is.