Voor het borgen van onze overtuiging en ervaringen, voor het borgen van de belangen, continuering en groei van alle betrokken maatschappelijke initatieven en het vrij kunnen delen van de kennis en leerweg is stichting Coloci opgericht.

Vanuit deze stichting willen we nieuwe relaties aangaan en samenwerken met organisaties die:
  • in contact willen zijn met de samenleving en weten wat er speelt
  • willen inzetten op een duurzame, plezierige leefomgeving, met gelijke kansen voor iedereen
  • geloven in de kracht van eigen initiatief en samenwerken op lokaal gemeenschapsniveau: samen zijn, doen + delen