We stimuleren, begeleiden en faciliteren mensen met initiatieven die bijdragen aan meer nabuurschap en gemeenschapsvorming.

Coloci is het resultaat van een meer dan twintig jarige onconventionele leerweg naar nieuwe kennis en toepassingen die bijdragen aan betere verbinding tussen mensen onderling en met organisaties. Inmiddels ondersteunen we meer dan 250 maatschappelijke initiatieven en fungeert Coloci als een ‘kraamkamer' voor nabuurschap en autonome gemeenschapsvorming.

Het valt ons op dat veel burgerinitiatieven gaten opvullen in de structuur van de samenleving. Wanneer deze pioniers succesvol worden, vallen ze ten prooi aan publieke en private organisaties en verandert de structuur zelf niet.
Onze voorbeelden laten zien dat je dit kunt voorkomen en de samenleving een nieuwe richting kunt geven door de kracht en het talent van mensen op een juiste manier te benutten binnen de gemeenschap.

Zo zijn veel initiatieven niet gebaat bij financiële ondersteuning maar bij kennis over het vinden en behouden van de gedeelde intrinsieke motivatie, eigen regie, participatie en zelforganisatie. Er ontstaan hierdoor autonome, duurzame en wederkerige lokale verbindingen en netwerken.
Daarom stelt Coloci haar gedachtegoed, kennis, ervaringen en faciliteiten om niet en zonder verplichtingen beschikbaar aan initiatiefnemers die zich hierin kunnen vinden.

Bij iedere aanvraag wordt vooraf een verkenning gedaan naar het idee, het doel, de eigen motivatie en die van de beoogde doelgroep, mensen uit de buurt of wijk, de omstandigheden en mogelijkheden.
Daarna overleggen we de haalbaarheid en begeleiden we het maken een plan. Indien nodig krijgen de deelnemers kosteloos beschikking over een Coloci website. Deze heeft een format dat speciaal voor dit doel en randvoorwaarden ontwikkeld is: samen zijn, doen en delen.

Coloci wil de verbinding tussen mensen verduurzamen zonder iemand uit te sluiten. Omdat je in contact met elkaar een leuker en zinvoller leven hebt.

Download hier ons verhaal en overtuiging